Audiovizuálne preklady

Audiovizuálne preklady

Reklamy
Seriály
Filmy
Upútavky

Okrem klasických prekladov poskytujeme našim zákazníkom aj preklady audiovizuálnych materiálov.

 

Ponúkame Vám dve varianty prekladov:

 

Titulkovanie

  • odpálené titulky (samostatný srt. súbor)
  • vpálené titulky (fixne vložené do videozáznamu).

Cena zahŕňa preklad a správne načasovanie titulku podľa predpísaných noriem tak, aby mal divák dostatočné množstvo času na jeho prečítanie.

 

Príprava pre dubing

Video Vám preložíme podľa dodanej dialógovej listiny a prekladu dáme formu, ktorá sa
bežne využíva pri dubingu.

Naše práce